CO TO JEST

FACTORING?

BELCANTO FINANSE | 08 LIPCA 2023

Factoring to forma finansowania, w której przedsiębiorstwo przekazuje swoje wierzytelności (niezapłacone faktury) innemu podmiotowi, znanemu jako faktor. Faktor, w zamian za to, udostępnia przedsiębiorstwu środki pieniężne z góry, pomagając mu poprawić płynność finansową.

Oto kilka kluczowych cech factoringu:

1. Przekazanie wierzytelności:
Przedsiębiorstwo przekazuje faktury za towary lub usługi, które sprzedało klientom, faktorowi. Faktor staje się właścicielem wierzytelności i odpowiada za ich odzyskiwanie.

2. Płynność finansowa:
W zamian za przekazanie wierzytelności, przedsiębiorstwo otrzymuje od faktora część lub większość wartości faktury z góry. To zwiększa dostęp przedsiębiorstwa do środków pieniężnych i poprawia jego płynność finansową.

3. Usługi związane z zarządzaniem wierzytelnościami:
Faktor może również świadczyć usługi związane z zarządzaniem wierzytelnościami, takie jak przetwarzanie płatności, odzyskiwanie długów i monitorowanie płatności od klientów.

4. Ryzyko niewypłacalności:
Faktor może ponosić część ryzyka związanego z niewypłacalnością klientów. W niektórych przypadkach, jeśli klient nie reguluje płatności, faktor może podjąć działania w celu odzyskania wierzytelności od klienta.

5. Faktoring pełny lub bez regresu: Istnieją dwa główne rodzaje factoringu. Faktoring pełny (bez regresu) oznacza, że faktor ponosi pełne ryzyko niewypłacalności klienta. W faktoringu z regresem, przedsiębiorstwo ponosi część lub całe ryzyko niewypłacalności klienta.

Konkluzja

Factoring jest często wykorzystywany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą poprawić swoją płynność finansową i uniknąć opóźnień w płatnościach od klientów. Przyśpiesza to przepływ gotówki i umożliwia przedsiębiorstwu skoncentrowanie się na rozwoju biznesu, zamiast oczekiwanie na spłatę niezapłaconych faktur.

Ireneusz WojciechowskiCOO BELCANTO Sp. z o.o.

Marki BELCANTO Wszystkie marki

Szybki kontakt
Dziękuję!. Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana...😀
Przepraszamy, ale coś poszło nie tak 😕

Tę stronę chroni reCAPTCHA_v.3. Obowiązuje Polityka Prywatności oraz Regulamin Google.