NA CZYM POLEGA

LEASING?

BELCANTO FINANSE | 22 KWIETNIA 2023

Leasing to forma finansowania, w której jedna strona (znana jako leasingodawca) udostępnia drugiej stronie (znanej jako leasingobiorca) określony przedmiot lub aktywo na określony okres czasu w zamian za regularne płatności, zwane ratami leasingowymi.

Oto kilka kluczowych cech leasingu:

1. Przedmiot leasingu:
Leasing może dotyczyć różnych rodzajów przedmiotów, takich jak samochody, sprzęt techniczny, maszyny, nieruchomości czy nawet oprogramowanie komputerowe. Leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu na określony czas, ale nie staje się jego właścicielem.

2. Umowa leasingowa:
Leasing jest oparty na umowie pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Umowa określa warunki leasingu, takie jak okres leasingu, wysokość rat leasingowych, obowiązki stron, opcje wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy itp.

3. Okres leasingu:
Okres leasingu to czas, na jaki przedmiot leasingu jest udostępniany leasingobiorcy. Może to być krótkoterminowy (np. kilka miesięcy) lub długoterminowy (np. kilka lat). Okres leasingu zazwyczaj jest dostosowany do planowanego okresu użytkowania przedmiotu leasingu.

4. Raty leasingowe:
Leasingobiorca płaci regularne raty leasingowe, które obejmują opłatę za korzystanie z przedmiotu leasingu. Raty mogą być stałe lub zmienne i ustalane na podstawie różnych czynników, takich jak wartość przedmiotu leasingu, okres leasingu i oprocentowanie.

5. Wykup (opcja wykupu):
Umowa leasingowa może zawierać opcję wykupu, która daje leasingobiorcy możliwość nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu. Opcja ta może wiązać się z dodatkowymi kosztami lub określonymi warunkami.

Konkluzja

W leasingu leasingodawca zazwyczaj pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu i ponosi związane z nim ryzyko, takie jak koszty utrzymania, naprawy itp. Leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu, ale nie posiada go na własność.

Leasing jest powszechnie stosowany przez firmy jako forma finansowania inwestycji w środki trwałe, pozwalając na korzystanie z nich bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu.

Tomasz FilakCEO BELCANTO Sp. z o.o.

Marki BELCANTO Wszystkie marki

Szybki kontakt
Dziękuję!. Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana...😀
Przepraszamy, ale coś poszło nie tak 😕

Tę stronę chroni reCAPTCHA_v.3. Obowiązuje Polityka Prywatności oraz Regulamin Google.