Blogi BELCANTO

Stacje ładowania
aut
elektrycznych

Innowacyjny system zarządzania siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych Elocity stworzony dla komercyjnych stacji ładowania.

ENERGIA - 29.10.23 | do artykułu

Urząd
Dozoru
Technicznego

Posiadanie certyfikatu UDT przy świadczeniu usług fotowoltaicznych przynosi ogromne korzyści zarówno dla dostawcy usług jak i dla klientów.

ENERGIA - 22.10.23 | do artykułu

Fotowoltaika Off Grid.
Autonomia
i niezależność

Instalacja fotowoltaiczna off grid (autonomiczna), odnosi się do systemu energetycznego, który działa niezależnie od sieci elektroenergetycznej.

ENERGIA - 22.07.23 | do artykułu

Co to jest
turystyka
biznesowa?

Turystyka biznesowa, znana również jako podróże służbowe, odnosi się do podróży podejmowanych w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

TURYSTYKA - 15.07.23 | do artykułu

Co to
jest
factoring?

Factoring to forma finansowania, w której przedsiębiorstwo przekazuje swoje wierzytelności (niezapłacone faktury) innemu podmiotowi, znanemu jako faktor.

FINANSE - 08.07.23 | do artykułu

Net metering
system opustów.
Co to jest i dla kogo?

Net metering to proces pomiaru i rozliczania energii elektrycznej, który pozwala właścicielom systemów fotowoltaicznych lub innych odnawialnych źródeł energii...

ENERGIA- 01.07.23 | do artykułu

Na czym polega
cesja umowy
leasingowej?

Cesja umowy leasingowej polega na przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej z jednej strony na drugą. W praktyce oznacza to, że...

FINANSE - 24.06.23 | do artykułu

Czym są
i jak działają
sieci afiliacyjne?

Działanie sieci afiliacyjnych opiera się na partnerstwie, między trzema głównymi stronami: reklamodawcą, wydawcą (afiliatem) i konsumentem.

e-COMMERCE - 17.06.23 | do artykułu

Co to jest
turystyka
zdrowotna

Turystyka zdrowotna, znana również jako turystyka medyczna lub turystyka wellness, odnosi się do podróży podejmowanej w celach poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia.

TURYSTYKA - 10.06.23 | do artykułu

Co to jest
energia
biomasy

Energia biomasy odnosi się do energii pochodzącej z organicznych materiałów roślinnych lub zwierzęcych. Jest to forma odnawialnej energii, która jest wykorzystywana...

ENERGIA - 27.05.23 | do artykułu

Gdzie i jak
magazynuje się
energię?

Energia wygenerowana przez system fotowoltaiczny może być magazynowana na kilka różnych sposobów, zależnie od preferencji i wymagań użytkownika.

ENERGIA - 20.05.23 | do artykułu

Czym
jest
wynajem?

Wynajem średnio- i długoterminowy to forma umowy, w której jedna strona (wynajmujący) udostępnia drugiej stronie (najmujący)...

FINANSE - 13.05.23 | do artykułu

Co to jest
turystyka
kwalifikowana?

Turystyka kwalifikowana, znana również jako turystyka specjalistyczna lub turystyka tematyczna, odnosi się do formy podróżowania, w której podróżni skupiają się na konkretnych...

TURYSTYKA - 06.05.23 | do artykułu

Co to jest
energia
geotermalna?

Energia geotermalna odnosi się do energii zawartej wewnątrz Ziemi w postaci ciepła. Jest to forma energii odnawialnej, która jest wykorzystywana do produkcji...

ENERGIA - 29.04.23 | do artykułu

Na czym
polega
leasing?

Leasing to forma finansowania, w której jedna strona (znana jako leasingodawca) udostępnia drugiej stronie (znanej jako leasingobiorca) określony...

FINANSE - 22.04.23 | do artykułu

Na czym polega
działalność sklepu
brokerskiego?

Działanie sklepu brokerskiego, znane także jako model brokerage, polega na dostarczaniu platformy lub usługi, która umożliwia pośrednictwo w handlu między dwoma lub...

e-COMMERCE - 15.04.23 | do artykułu

Na czym polega
działanie
agregatora e-Shop?

Działanie agregatora e-shop, znane również jako model buyer aggregator, polega na dostarczaniu platformy lub usługi, która agreguje* oferty produktów lub usług...

e-COMMERCE - 08.04.23 | do artykułu

Co to jest
turystyka
wypoczynkowa?

Turystyka wypoczynkowa to rodzaj podróży, w którym głównym celem podróżującego jest relaks, odpoczynek i regeneracja sił. Turystyka wypoczynkowa koncentruje się na odprężeniu, rozrywce...

TURYSTYKA - 01.04.23 | do artykułu

Co to jest
energia
wodna?

Energia wodna, nazywana również energią hydroenergetyczną. Jest to forma energii odnawialnej, która jest wykorzystywana do produkcji elektryczności lub do napędu mechanicznego.

ENERGIA - 25.03.23 | do artykułu

Co jest
pożyczką,
a co kredytem?

Kredyt i pożyczka to dwa różne terminy, które odnoszą się do sposobu uzyskiwania finansowania, choć są często używane wymiennie.

FINANSE - 18.03.23 | do artykułu

Na czym polega
działaność
platformy e-Shop?

Platforma e-shop, znana również jako e-business storefront, to internetowa platforma handlowa, która umożliwia przedsiębiorcom sprzedaż swoich produktów i usług...

e-COMMERCE - 11.03.23 | do artykułu

Co to jest
energia
wiatrowa?

Energia wiatrowa odnosi się do energii zawartej w ruchu powietrza (wiatru). Jest to forma energii odnawialnej, która jest wykorzystywana do produkcji elektryczności lub do napędu mechanicznego.

ENERGIA - 04.03.23 | do artykułu

Co to jest
turystyka
poznawcza?

Turystyka poznawcza to forma podróżowania, w której głównym celem jest zdobywanie wiedzy i poznawanie nowych miejsc, kultur, historii i atrakcji turystycznych. Jest to rodzaj...

TURYSTYKA - 25.02.23 | do artykułu

Na czym polega
e-Commerce
C2C?

Biznes C2C, czyli consumer-to-consumer (z ang. od konsumenta do konsumenta), odnosi się do modelu biznesowego, w którym konsumenci bezpośrednio nawiązują transakcje handlowe między sobą.

e-COMMERCE - 18.02.23 | do artykułu

Co to jest
energia
słoneczna?

Energia słoneczna odnosi się do energii pochodzącej ze słońca, która jest wykorzystywana do produkcji ciepła lub elektryczności. Słońce emituje ogromne ilości energii w postaci promieniowania...

ENERGIA - 11.02.23 | do artykułu

Wydajność paneli,
warunki STC,
co to jest?

STC (Standard Test Conditions)
to standardowe warunki testowe stosowane do określania wydajności paneli fotowoltaicznych.
Są one przyjęte jako punkt odniesienia do...

ENERGIA - 04.02.23 | do artykułu

Na czym polega
e-Commerce
B2C?

Biznes B2C, czyli business-to-consumer (z ang. od przedsiębiorstwa do konsumenta), odnosi się do modelu biznesowego, w którym przedsiębiorstwo dostarcza produkty lub usługi...

e-COMMERCE - 28.01.23 | do artykułu

Na czym polega
e-Commerce
B2B?

Biznes B2B, czyli business-to-business (z ang. od przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa), odnosi się do modelu biznesowego, w którym ...

e-COMMERCE - 21.01.23 | do artykułu

Co to jest
pożyczka
bankowa?

Pożyczka bankowa to forma finansowania, w której instytucja finansowa (bank) udziela pożyczki pieniężnej na określone warunki kredytowe

FINANSE - 14.01.23 | do artykułu

Instalacja dachowa
czy guntowa?
Jakie są różnice?

Wybór między fotowoltaiką na gruncie a na dachu zależy od wielu czynników w tym od Twoich preferencji, warunków lokalnych i dostępnych zasobów.

ENERGIA - 07.01.23 | do artykułu